SAAM-mässan.


En gång i tiden var jag inte arbetslös. Nä, jag var student som arbetade för att andra studenter lättare skulle hitta ut i arbetslivet. Detta då jag under ett halvår var heltidsanställd av Studentkåren som projektledare för Sundsvalls Akademiska Arbetsmarknadsmässa. En mässa där jag sålde in utställarplatser, ordnade föreläsare, uppdaterade hemsidan, skötte all marknadsföring, anordnade den avslutande banketten etc.

En oerhört rolig tid även om det var stressigt då jag samtidigt skrev B-uppsats och var ordförande för Mittuniversitetets idrottsförening. Resultatet blev i mina ögon väldigt lyckat och jag fick ett fint utlåtande som gör mig än mer stolt över resultatet.

"Intyg om projektledarskap

SAAM är en mässa som pågår under en hel dag där företag bjuds in som utställare på campus. Det är en arena för studenter och arbetsgivare att mötas och knyta kontakter. SAAM drivs som ett projekt under Studentkåren i Sundsvall som är en studentförening vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Syftet med Studentkåren är att tillvarata studenternas intressen inom områden som utbildning, boende, hälsa, ekonomi och arbetslivskontakter. Studentkåren har för närvarande ca 3000 medlemmar per termin. 

Jonas Svedin har skött sina åtaganden på ett förtjänstfullt och minnesvärt sätt. Uppdraget som projektledare ställer stora krav på initiativförmåga, kreativitet, social kompetens och prioriteringsförmåga. Svedin har visat sig besitta alla dessa förmågor. 2007 års mässa blev den största någonsin som Studentkåren arrangerat och slutresultatet visade på ett stort överskott jämfört med budget. Även de utvärderingar som gjorts tyder på att mässan under Svedins ledning var den bästa någonsin. 

Detta talar i mångt och mycket för sig själv. Jonas Svedin är en driftig person som får jobbet gjort och dessutom är en god medarbetare som uppskattas av alla inom Studentkåren som haft med honom att göra. Han har verkligen utvecklat SAAM och vi vill starkt rekommendera till framtida arbetsgivare och andra organisationer. 
"


Några av er läsare kanske var med och arrangerade denna tillställning den 14 mars 2007 som företagsvärd. Jag får då passa på att säga tack för hjälpen.


Leka med ord och uppnå resultat.

2006 tog jag över som ordförande för Mittuniversitetets idrottsförening. 

Då erbjöd vi enbart träningstider inom olika bollsporter. Jag märkte en tendens av att det var mest vana bollsportare som deltog på våra aktiviteter. Detta ville jag ändra på och tog fram en affisch. Universitetet har en utbildning i grafisk design och självklart ville jag använda deras kompetens då det samtidigt var ett tillfälle för dem att dryga ut portfoliot.

Copy: Jonas Svedin. Grafisk formgivning: Håkan Staflin.

Efter ett år ville jag bredda våra aktiviteter och locka fler medlemmar till föreningen, framförallt tjejer som var underrepresenterade i förening. Jag lyckades med anledning av det få till en fin deal med ett närliggande gym som erbjöd pass av olika slag. För att jobba bort "bollstämpeln" tog jag fram en ny devis för att visa att alla är välkomna till vår förening.

Copy: Jonas Svedin. Grafisk formgivning: Patrik Frohm.

Resultat: Efter drygt ett år hade vi fördubblat antalet medlemmar och antalet kvinnliga medlemmar gick från 20 procent av det totala antalet till 50 procent. Självklart berodde inte allt på affischerna, men viss roll spelade de helt klart.

När man får hem sista jobbet i brevlådan.

Under min tid på reklambyrån har jag haft logistikföretaget SCA Transforest som kund. Det sista jag gjorde var att slutföra produktionen av deras kundtidning New Ways som utkommer fyra gånger per år och distribueras över hela världen. Idag kom det numret till mig på posten. Det kändes på något sätt som det slutgiltiga slutet.

Nedan ser ni förra numret. New Ways Edition 1 - 2009.
Projektledning och upplägg av tidning - Jonas Svedin. Design - Robert Höglund. Bildbearbetning - Frida Klang.Gå in på www.scatransforest.com för att läsa numret. Det är förövrigt jag som byggt upp den sidan i Episerver en sommar för två år sedan. Grundprogrammering och design stod Hallvarsson & Halvarsson för.

RSS 2.0